خدمات الکترونیکی

ثبت درخواست
شرح درخواست
 
آدرس
نام و نام خانوادگی
تلفن
موبایل
   
ایمیل
 
منطقه
ناحیه
محله
تصویر پیوست
 

      
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری میبد
شرکت فناوری اطلاعات فرا داده
162 بازدید این هفته
232 بازدید هفته گذشته
45646 بازدید تا کنون