معرفی مرکز سامانه مدیریت شهری شهرداری میبد

شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی ، مدیریت واحد شهری را از مهمترین وظایف خود دانسته و با آگاهي از تحولات اخیر در عرصه کار و روابط اجتماعی گام های متعددی را برداشته است. مرکز سامانه مدیریت شهری( 137) فرصتی برای مشارکت شهروندان و متقابلاً ایجاد زمینه بررسی میزان آشنائی ، بهره گیری و رضایتمندی شهروندان به عنوان مخاطبان و مشتریان این مر کز را فراهم ساخته است. مولفه های مهم سامانه مدیریت شهری( 137) پویایی ، کارآمدی ، اجتناب از گستردگی بیش از حد، کنترل و تحلیل اطلاعات ، آموزش، ارتقاءعلمی و توانمند سازی منابع انسانی ،فرهنگ سازی ،اطلاع رسانی و تبلیغات می باشد.

اهداف 137

تلفن سه رقمی 137 که متعلق به شهرداری ها است یکی از راه های آسان و سریع برای برقراری ارتباط شهروندان با شهرداری است. تا بتوانند درخواست ها، نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را در تمامی حوزه های کاری شهرداری و مدیریت شهری اعلام نموده و کد رهگیری جهت پیگیری و بازخورد دریافت نمایند.
از اهداف سامانه مدیریت شهری 137 میتوان به موارد زیر اشاره نمود
  • تسهيل ارتباط شهروندان با شهرداري از طريق خدمات الكترونيكي
  • كاهش مراجعات حضوري شهروندان براي پيگيري امور و در نتیجه کاهش سفرهای شهری و ترافیک
  • افزايش حيطه نظارت و كنترل مديران شهرداري
  • دريافت نظرات و پيشنهادات شهروندان
  • ايجاد بانك اطلاعاتي از مشكلات شهر با هدف طبقه بندي و بررسي دقيق و آماري مشكلات بصورت منطقه ای و محله ای
  • افزايش احساس تعلق و مسئوليت شهروندان و بهبود رضايتمندي آنها
  • افزايش مشاركت و نظارت شهروندان بر امور شهري
  • بررسی میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری
  • شناسایی شهروندان مسئول مشارکت آنها در امور شهرداری